zaterdag 26 september 2009

Godsdienst of niet?

Uittreksel uit een briefwisseling

Beste Sven,

Hou moeizaam ook, we debatteren toch? De essentie is dat we het oneens zijn, juist daarom krijgt de discussie zin en betekenis.

We praten wel een beetje langs elkaar heen. Als ik jouw stelling goed kan volgen, dan denk jij dat godsdienst achterhaald, schadelijk en nadelig is. Voor het nut van het algemeen is het goed dat godsdienst gewoon afgeschaft wordt. Om dat doel te bereiken is het natuurlijk doeltreffend om te beginnen met een godsdienst, zij het een van de grootste, pakweg de Islam, en alvast op te roepen deze religie te verlaten of niet aan te hangen. Om jouw bewijsvoering te staven kom je met een aantal anekdoten uit verschillende landen, die met elkaar alleen gemeen hebben dat de meerderheid van de bevolking er Islamitisch is. Die mensen zijn gewoon fout en moeten ervan overtuigd worden dat ze verkeerd bezig zijn.

Nou ja daar kijk ik wel van op. Van zo een standpunt. Misschien kan enig geschiedkundig en aardrijkskundig besef hier toch wel helpen om de juiste verhoudingen te herstellen.

Geef toe dat tot de Franse revolutie in 1789 zo goed als elke samenleving door godsdienst werd samengehouden en dat de machthebbers in elk tijdperk en op elk continent zich van de godsdienst bedienden om het land te regeren. Anderzijds was er ook al die tijd in elke bevolking en beschaving een spontaan opborrelende bron van devotie en religieuze belevingen.

Na de Franse revolutie, te beginnen met Frankrijk zelf zijn er ettelijke pogingen ondernomen om een bestel zonder godsdienst te bedenken en uit te voeren. Er is een groot aantal van die pogingen op te noemen, Robespierre zeg maar, Stalin, Mussolini, Hitler, Ceausescu, Pol Pot, Kim Jung Il, Milosevic en ga zo maar door. Saddam Hoessein. Mao. Allemaal mensen die dachten dat we beter zonder religie uitkomen, tot heil van de arbeider of de volksgenoot. Ga maar eens kijken in de voormalige DDR, waar ik een stukje vakantie doorbracht. Vraag maar aan de Tibetanen hoe het aanvoelt zonder godsdienst door het leven te moeten.

Die dachten ook allemaal van we zullen beginnen met een godsdienst te verdelen, en dan zul je zien dat het makkelijk wordt ook de andere af te schaffen. Zo gauw ze dat deden ontstond natuurlijk meteen een paradijs waar homoseksuelen hun geaardheid ten volle konden beleven. Nou ja nee, zo ging het niet. Religies zijn erg, maar goddeloze regimes zijn nog veel erger. Onze enige hoop is een samenleving te stichten die gebaseerd is op respect voor verscheidenheid en waar iedereen zichzelf kan zijn in zijn anders zijn.

Als we weg willen van een toestand van onderdrukking en versmachting door toedoen van spijtige bejaarden die de macht willen grijpen, dan moeten we op de eerste plaats de uitsluiting bekampen. Dan heeft het geen zin te staan roepen dat de anderen van mening moeten veranderen vooraleer de toestand kan verbeteren. Het heeft wellicht veel meer zin om binnen de godsdienst, ja binnen de Islam voor verlichting en vooruitgang te ijveren zoals ikzelf probeer te doen.

Je kunt alleen maar met elkaar praten als je op gelijke ooghoogte zit en als er wederzijds respect is. Als een van beide deelnemers aan de discussie bij voorbaat tot verliezer wordt uitgeroepen omdat hij bij de verkeerde club hoort, heeft het ineens veel minder zin. Verder kan ik je alleen maar leven voor je geloof en je inzet ten voordele van een verdraagzamere maatschappij waar elk in zijn eigenheid een plaats vindt zonder drang noch dwang de eigen geaardheid te moeten verstoppen.

Beste groeten

Peter
Posted by Picasa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten